Logo Cung Cấp

14.161.35.4

Số lượt xem 12

Thông tin địa chỉ Ip 14.161.35.4

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS45899 VNPT Corp

Dãy ip ở thành phố: Hanoi

Quốc gia: Vietnam

Mã quốc gia: VN

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: VNPT

Công ty cung cấp dịch vụ: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Khu vực: HN

Vĩ độ trên bản đồ: 21.0333

Kinh độ trên bản đồ: 105.85

Múi giờ (timezone): Asia/Ho_Chi_Minh

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-04 22:06:21

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-10-14 22:18:19

Các hoạt động gần đây nhất từ địa chỉ ip 14.161.35.4