Logo Cung Cấp

54.81.225.130

Số lượt xem 4

Thông tin địa chỉ Ip 54.81.225.130

Autonomous System (AS) Thuộc quyền quản lý bởi: AS14618 Amazon.com, Inc.

Dãy ip ở thành phố: Ashburn

Quốc gia: United States

Mã quốc gia: US

Internet Service Provider (ISP) Mã nhà cung cấp dịch vụ: Amazon.com, Inc.

Công ty cung cấp dịch vụ: AWS EC2 (us-east-1)

Khu vực: VA

Vĩ độ trên bản đồ: 39.0438

Kinh độ trên bản đồ: -77.4874

Múi giờ (timezone): America/New_York

Ngày được tạo trên hệ thống: 2019-10-05 00:28:05

Ngày cập nhật gần nhất: 2019-10-05 21:51:36