0
(0 đánh giá)

Số điện thoại 11 số đầu 029 là đầu số cố định như là điện thoại bàn. Đầu số này là mã vùng cũ của khu vực tỉnh Yên Bái, thuộc quyền sở hữu của nhà mạng VNPT. Đầu số 029 này sẽ giúp bạn biệt được đâu là đầu số cố định và đâu là đầu số di động thông thường của các nhà mạng khác: Viettel, Mobiphone, Vina, Vietnamobile.