Các mẫu phần mềm phê duyệt điện tử ngày nay
3 tháng trước 42

Với rộng rãi mẫu phần mềm thông qua điện tử phổ quát, mỗi loại sở hữu những đặc điểm và thế mạnh riêng. Dưới đây là một số loại phần mềm chuẩn y điện tử phổ biến:

  • Phần mềm phê duyệt tài liệu điện tử: Đây là dòng phần mềm cho phép khách hàng tạo, chỉnh sửa, ký và duyệt y tài liệu trực tuyến. Những tính năng bao gồm gửi đề xuất duyệt, theo dõi giai đoạn phê chuẩn, công nhận chữ ký điện tử và lưu trữ tài liệu đã thông qua.
  • Phần mềm duyệt y giao kèo điện tử: loại phần mềm này tập kết vào việc duyệt y và quản lý những hiệp đồng điện tử. Nó sản xuất các tính năng như tạo và tùy chỉnh các chiếc giao kèo, chuẩn xác và chữ ký điện tử, theo dõi hiện trạng giao kèo và tự động hóa quy trình phê chuẩn hợp đồng.
  • Phần mềm thông qua trả tiền điện tử: Đây là dòng phần mềm phê duyệt điện tử này cho phép thông qua các đàm phán trả tiền trực tuyến. Nó phân phối khả năng chuẩn xác và ưng chuẩn các thương lượng, theo dõi lịch sử thanh toán và tạo Thống kê liên quan đến những đàm phán đã ưng chuẩn.
  • Phần mềm ưng chuẩn quy trình điện tử: dòng phần mềm này tập kết vào việc điều hành và duyệt y thứ tự và quy trình công việc trong doanh nghiệp. Nó cho phép tạo và tùy chỉnh các trật tự, gửi đề xuất thông qua, theo dõi tiến trình và thông tin và tự động hóa trật tự thông qua.
  • Phần mềm thông qua đề xuất/đề nghị: loại phần mềm này hỗ trợ phê chuẩn những buộc phải, yêu cầu và đề nghị trong khoảng các đối tác trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nó cho phép tạo và gửi đề xuất, theo dõi hiện trạng duyệt y và thông báo, và tự động hóa quy trình duyệt


Nguyen Xinh

Nguyen Xinh