0
(0 đánh giá)

Slug in WordPress là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một phần của URL xác định một trang trang web cụ thể. Một con sên là phần cuối cùng của URL giúp các công cụ tìm kiếm và người dùng hiểu trang là gì. Trong WordPress, người dùng có thể thay đổi sên của một trang hoặc bài đăng để làm cho nó phù hợp hơn hoặc dễ nhớ hơn. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi sẽ khám phá tầm quan trọng của sên trong WordPress và cách chúng có thể tác động đến SEO. slug là gì


Sên trong WordPress là điều cần thiết để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Về cơ bản, đây là một định danh duy nhất cho mỗi trang web trên trang web của bạn. Các công cụ tìm kiếm sử dụng sên để xác định nội dung của trang web của bạn, vì vậy điều quan trọng là chọn một nội dung có liên quan. Sên phải ngắn, mô tả và chứa các từ khóa thiết yếu để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu trang là gì.


Tầm quan trọng của các từ khóa không thể bị quá tải trong tiếp thị kỹ thuật số. Trong bối cảnh của những con sên, điều quan trọng là phải bao gồm chúng càng nhiều càng tốt. Các từ khóa giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng hiểu được nội dung của