Phát âm tiếng Trung cơ bản

Phát âm tiếng Trung cơ bản

Tiếng Trung là một ngôn ngữ có hệ thống âm phức tạp, với bốn thanh điệu chính và nhiều âm đầu và âm cuối. Người mới bắt đầu học tiếng Trung thường gặp khó khăn trong việc phát âm đúng các âm này. Tuy nhiên, với sự luyện tập thường xuyên và một số mẹo vặt, bạn có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Trung của mình.

1. Âm đầu

Tiếng Trung có 21 âm đầu, được chia thành ba loại:

 • Âm không bật hơi: b, p, m, f
 • Âm bật hơi: pinyin, t, k
 • Âm gió: c, q, x, j, z, zh, ch, sh, r

Khi phát âm các âm đầu, bạn cần chú ý đến vị trí đặt lưỡi, môi và răng. Ví dụ, khi phát âm âm "b", bạn cần đặt lưỡi ở phía sau răng cửa dưới, môi trên và môi dưới khép lại. Khi phát âm âm "p", bạn cần đặt lưỡi ở phía sau răng cửa dưới, môi trên và môi dưới khép lại, sau đó bật hơi ra.

2. Âm cuối

Tiếng Trung có 39 âm cuối, được chia thành hai loại:

 • Âm mở: a, o, e, i, u, ü
 • Âm đóng: n, ng, r

Khi phát âm các âm cuối, bạn cần chú ý đến vị trí đặt lưỡi, môi và răng. Ví dụ, khi phát âm âm "a", bạn cần mở miệng rộng, lưỡi nằm phẳng trong miệng. Khi phát âm âm "n", bạn cần đặt lưỡi ở phía sau răng cửa trên, môi trên và môi dưới khép lại.

3. Thanh điệu

Tiếng Trung có bốn thanh điệu chính:

 • Thanh điệu thứ nhất: bằng (ā)
 • Thanh điệu thứ hai: lên (á)
 • Thanh điệu thứ ba: xuống-lên (ǎ)
 • Thanh điệu thứ tư: xuống (à)

Khi phát âm các thanh điệu, bạn cần chú ý đến độ cao của giọng nói. Ví dụ, khi phát âm thanh điệu thứ nhất, bạn cần giữ giọng nói ở mức độ cao. Khi phát âm thanh điệu thứ hai, bạn cần bắt đầu từ mức độ thấp và tăng dần độ cao của giọng nói. Khi phát âm thanh điệu thứ ba, bạn cần bắt đầu từ mức độ cao và giảm dần độ cao của giọng nói. Khi phát âm thanh điệu thứ tư, bạn cần giữ giọng nói ở mức độ thấp.

4. Luyện tập thường xuyên

Cách tốt nhất để cải thiện khả năng phát âm tiếng Trung là luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập phát âm các âm đầu, âm cuối và thanh điệu riêng biệt, sau đó kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành các từ và câu. Bạn cũng có thể xem các video hoặc nghe các bài hát tiếng Trung để luyện tập khả năng nghe và phát âm.

5. Nhờ sự giúp đỡ từ người bản xứ

Nếu bạn có cơ hội tiếp xúc với người bản xứ, bạn có thể nhờ họ giúp đỡ bạn luyện tập phát âm. Họ có thể chỉ ra những lỗi sai trong cách phát âm của bạn và đưa ra những lời khuyên hữu ích để bạn cải thiện.

Với sự luyện tập thường xuyên và một số mẹo vặt, bạn có thể cải thiện khả năng phát âm tiếng Trung của mình và giao tiếp hiệu quả hơn với người bản xứ.

Thông tin khác liên quan đến phat âm tiếng Việt:

 • Độ dài nguyên âm: Trong tiếng Việt, nguyên âm có thể dài hoặc ngắn. Nguyên âm dài thường được đánh dấu bằng dấu mũ (^), ví dụ như "á", "ấ", "ắ", "ָׁ". Nguyên âm ngắn không được đánh dấu bằng bất kỳ dấu nào, ví dụ như "a", "ă", "â".
 • Sự kết hợp của các nguyên âm: Trong tiếng Việt, hai hoặc nhiều nguyên âm có thể kết hợp với nhau để tạo thành một âm tiết. Sự kết hợp này được gọi là "song nguyên âm" hoặc "tam nguyên âm". Ví dụ, "ai", "ao", "ia", "ieu" là những song nguyên âm, còn "oai", "uôi", "ươn" là những tam nguyên âm.
 • Sự kết hợp của các phụ âm: Trong tiếng Việt, hai hoặc nhiều phụ âm có thể kết hợp với nhau để tạo thành một âm đầu. Sự kết hợp này được gọi là "âm đầu ghép". Ví dụ, "tr", "ch", "nh", "ng" là những âm đầu ghép.
 • Sự thay đổi âm tiết: Trong tiếng Việt, một số âm tiết có thể thay đổi khi chúng đứng trước hoặc sau một âm tiết khác. Sự thay đổi này được gọi là "biến âm". Ví dụ, âm tiết "ta" có thể biến thành "tờ" khi đứng trước âm tiết "i", ví dụ như trong từ "tờ giấy".
 • Sự nhấn trọng: Trong tiếng Việt, mỗi từ có một âm tiết được nhấn trọng hơn các âm tiết khác. Âm tiết được nhấn trọng thường được đánh dấu bằng dấu sắc (^), ví dụ như "má", "cháu", "họp".

Ngoài ra, còn có một số thông tin khác liên quan đến phát âm tiếng Việt, chẳng hạn như:

 • Sự khác biệt giữa các vùng miền: Cách phát âm của người miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam có một số điểm khác biệt. Ví dụ, người miền Bắc thường phát âm "r" thành "d", còn người miền Nam thường phát âm "s" thành "x".
 • Sự ảnh hưởng của tiếng nước ngoài: Tiếng Việt đã vay mượn nhiều từ ngữ từ các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh. Những từ ngữ vay mượn này thường được phát âm theo cách riêng của tiếng Việt.
 • Sự thay đổi theo thời gian: Cách phát âm của tiếng Việt cũng thay đổi theo thời gian. Ví dụ, một số âm tiết được phát âm theo cách khác so với cách phát âm của thế hệ trước.
Câu hỏi liên quan