Đáo hạn là gì trong giao dịch chứng khoán?

Đáo hạn trong giao dịch chứng khoán là gì?

Đáo hạn trong giao dịch chứng khoán là ngày mà hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn hết hạn và không còn giá trị nữa. Tại thời điểm đáo hạn, người mua hợp đồng phải mua hoặc bán tài sản cơ sở theo giá đã thỏa thuận trong hợp đồng. Người bán hợp đồng phải giao tài sản cơ sở cho người mua hoặc nhận tài sản cơ sở từ người mua.

Các loại đáo hạn phổ biến:

 • Đáo hạn hàng tháng: Đây là loại đáo hạn phổ biến nhất, với các hợp đồng tương lai và quyền chọn hết hạn vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.
 • Đáo hạn hàng năm: Các hợp đồng tương lai và quyền chọn có kỳ hạn một năm sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 12.
 • Đáo hạn tùy chọn: Người mua hợp đồng có thể chọn ngày đáo hạn trong phạm vi thời gian nhất định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến đáo hạn:

 • Giá tài sản cơ sở: Giá tài sản cơ sở có thể ảnh hưởng đến đáo hạn. Nếu giá tài sản cơ sở tăng, người mua hợp đồng sẽ muốn giao dịch mua tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn để hưởng lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá tài sản cơ sở giảm, người mua hợp đồng sẽ muốn giao dịch bán tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn để tránh thua lỗ.
 • Thời gian còn lại đến ngày đáo hạn: Thời gian còn lại đến ngày đáo hạn cũng có thể ảnh hưởng đến đáo hạn. Nếu thời gian còn lại đến ngày đáo hạn ngắn, người mua hợp đồng sẽ muốn giao dịch mua hoặc bán tài sản cơ sở sớm để tránh rủi ro. Ngược lại, nếu thời gian còn lại đến ngày đáo hạn dài, người mua hợp đồng có thể đợi đến gần ngày đáo hạn để giao dịch, hy vọng rằng giá tài sản cơ sở sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho mình.
 • Biến động của thị trường: Biến động của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến đáo hạn. Nếu thị trường biến động mạnh, người mua hợp đồng sẽ muốn giao dịch mua hoặc bán tài sản cơ sở sớm để tránh rủi ro. Ngược lại, nếu thị trường biến động nhẹ, người mua hợp đồng có thể đợi đến gần ngày đáo hạn để giao dịch, hy vọng rằng giá tài sản cơ sở sẽ không thay đổi nhiều.

Tầm quan trọng của đáo hạn:

 • Đáo hạn là một yếu tố quan trọng trong giao dịch chứng khoán, ảnh hưởng đến rủi ro và lợi nhuận của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ về đáo hạn và các yếu tố ảnh hưởng đến đáo hạn để có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Ngoài những thông tin trên, còn một số thông tin liên quan đến đáo hạn trong giao dịch chứng khoán như sau:

 • Ngày giao dịch cuối cùng (LDT): Đây là ngày cuối cùng mà các nhà đầu tư có thể giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Ngày LDT thường là một ngày làm việc trước ngày đáo hạn.
 • Giá thực hiện (strike price): Đây là giá mà người mua hợp đồng phải trả để mua tài sản cơ sở trong hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn. Đối với hợp đồng quyền chọn, giá thực hiện là giá mà người mua hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở.
 • Giá đáo hạn: Đây là giá của tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn. Giá đáo hạn được sử dụng để xác định số tiền lãi hoặc lỗ của các nhà đầu tư.

Các chiến lược giao dịch liên quan đến đáo hạn:

 • Giao dịch đóng vị thế (close out): Đây là chiến lược giao dịch phổ biến nhất, trong đó các nhà đầu tư đóng vị thế hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn trước ngày đáo hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mua hoặc bán hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn ngược chiều với hợp đồng hiện tại.
 • Giao dịch chuyển đổi vị thế (rollover): Đây là chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư đóng vị thế hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn hiện tại và mở một vị thế mới với cùng tài sản cơ sở nhưng có ngày đáo hạn khác. Điều này thường được thực hiện khi các nhà đầu tư muốn duy trì vị thế của mình trong hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn nhưng muốn thay đổi ngày đáo hạn.
 • Giao dịch giao ngay (spot trading): Đây là chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản cơ sở tại thời điểm đáo hạn. Điều này thường được thực hiện khi các nhà đầu tư muốn giao dịch tài sản cơ sở thực tế thay vì hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.

Việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, thời gian đầu tư và mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận.

Câu hỏi liên quan