Những sai lầm nên tránh khi xây dựng thang bảng lương?

 1. Không có Xác định Rõ Ràng Về Chính Sách Bồi Thường:

  • Không có một chính sách rõ ràng về bồi thường có thể dẫn đến sự không nhất quán trong cách trả tiền cho các nhân viên khác nhau cho cùng một công việc. Điều này có thể dẫn đến bất mãn và phàn nàn trong lực lượng lao động.
 2. Không Đánh Giá Thường Xuyên:

  • Không thường xuyên đánh giá thang bảng lương có thể dẫn đến sự không công bằng và mất động lực trong lực lượng lao động.
 3. Không Bám Sát Theo Biến Động Thị Trường:

  • Không bám sát theo biến động thị trường có thể khiến công ty trả lương cho nhân viên thấp hơn mức thị trường, khiến họ phải tìm kiếm công việc ở nơi khác.
 4. Không Có Sự Minh Bạch:

  • Không minh bạch về thang bảng lương có thể dẫn đến sự nghi ngờ và bất mãn trong lực lượng lao động. Nhân viên muốn biết họ đang được trả lương như thế nào so với những người khác và tại sao họ được trả lương như vậy.
 5. Không Có Sự Linh Hoạt:

  • Không có sự linh hoạt trong thang bảng lương có thể gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Thang bảng lương nên đủ linh hoạt để cho phép công ty trả lương cho nhân viên dựa trên hiệu suất, kinh nghiệm và kỹ năng của họ.
 6. Không Được Cập Nhật Thường Xuyên:

  • Không được cập nhật thường xuyên có thể dẫn đến việc thang bảng lương trở nên lỗi thời và không còn phản ánh đúng giá trị thị trường của công việc.
 7. Không Được Truyền Đạt Đến Nhân Viên:

  • Không được truyền đạt đến nhân viên có thể dẫn đến sự hiểu lầm và phàn nàn trong lực lượng lao động. Nhân viên cần biết về thang bảng lương của công ty và cách thức nó được sử dụng để xác định mức lương của họ.
 8. Không Được Xem Xét Đến Tính Theo Muốn:

  • Không được xem xét đến tính theo muốn có thể khiến công ty gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Nhân viên muốn được trả lương công bằng cho công việc của họ và họ cũng muốn có những cơ hội để thăng tiến.

Ngoài những thông tin đã trả lời trước đó, còn một số thông tin liên quan đến những sai lầm nên tránh khi xây dựng thang bảng lương:

 • Không có sự nhất quán:

Thang bảng lương nên được áp dụng một cách nhất quán cho tất cả nhân viên trong cùng một vị trí và cùng một cấp độ kinh nghiệm. Sự không nhất quán trong việc trả lương có thể dẫn đến bất mãn và phàn nàn trong lực lượng lao động.

 • Không xem xét đến chi phí sinh hoạt:

Khi xây dựng thang bảng lương, cần phải xem xét đến chi phí sinh hoạt ở khu vực mà công ty tọa lạc. Thang bảng lương nên được điều chỉnh để đảm bảo rằng nhân viên có thể trang trải được các chi phí cơ bản như nhà ở, thực phẩm và phương tiện đi lại.

 • Không có sự công bằng:

Thang bảng lương nên được xây dựng trên cơ sở công bằng và bình đẳng. Tất cả nhân viên nên được trả lương như nhau cho cùng một công việc, bất kể giới tính, chủng tộc, tôn giáo hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

 • Không có sự minh bạch:

Thang bảng lương nên được công khai và minh bạch cho tất cả nhân viên. Nhân viên có quyền biết họ đang được trả lương như thế nào và tại sao họ được trả lương như vậy.

 • Không có sự tham vấn:

Trước khi xây dựng thang bảng lương, nên tham khảo ý kiến của nhân viên và các bên liên quan khác. Việc tham vấn sẽ giúp đảm bảo rằng thang bảng lương được xây dựng trên cơ sở công bằng, bình đẳng và minh bạch.

Câu hỏi liên quan