Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia?

Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Một số FTA chính mà Việt Nam tham gia bao gồm:

 1. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hoa Kỳ (FTA song phương Việt Nam - Hoa Kỳ hay BTA): Được ký vào năm 2001, FTA Việt Nam - Hoa Kỳ đã giúp thúc đẩy đáng kể thương mại song phương giữa hai nước. Hàng hóa được trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hưởng mức thuế suất ưu đãi theo quy định của FTA.

 2. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA): Được ký kết vào năm 2002, ACFTA là một thỏa thuận thương mại giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. FTA này mở ra thị trường rộng lớn cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN khác.

 3. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): CPTPP được ký kết năm 2018, là một hiệp định thương mại tự do giữa 11 quốc gia ven Thái Bình Dương là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. FTA này tạo ra một thị trường chung lớn với tổng dân số khoảng 500 triệu người, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên.

 4. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA): EVFTA được ký kết năm 2020 giữa Việt Nam với 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. FTA này giúp cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU, đồng thời khuyến khích đầu tư từ các doanh nghiệp EU vào Việt Nam.

 5. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP): RCEP là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới bao gồm 15 quốc gia Đông Á - Thái Bình Dương. Hiệp định này được ký kết vào năm 2020 và sẽ tạo ra một thị trường chung gồm hơn 2,2 tỷ người với tổng GDP ước tính khoảng 25 nghìn tỷ đô la.

Sự tham gia của Việt Nam vào các FTA này đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nước nhà, bao gồm:

 • Tăng xuất khẩu: Các FTA giúp mở rộng thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, tăng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên toàn thế giới.

 • Thu hút đầu tư nước ngoài: Các FTA tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, giúp tăng cường dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

 • Tăng trưởng kinh tế: Các FTA thúc đẩy thương mại và đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

 • Hội nhập kinh tế quốc tế: Việc tham gia các FTA giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài những thông tin trên, còn một số thông tin liên quan đến các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia:

 • Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2007. Việc gia nhập WTO đã giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy thương mại và đầu tư.
 • Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết một số FTA khác, bao gồm:
  • Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh
  • Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc
  • Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel
  • Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Thụy Sĩ
 • Các FTA mà Việt Nam tham gia đã có tác động tích cực đến nền kinh tế nước nhà. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng đáng kể sau khi tham gia các FTA. Ví dụ, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi FTA Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực vào năm 2001.
 • Tuy nhiên, các FTA cũng đặt ra một số thách thức cho Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh để tận dụng được các cơ hội mà các FTA mang lại. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần tăng cường thực thi các quy định liên quan đến thương mại để đảm bảo rằng các FTA được thực hiện một cách hiệu quả và công bằng.

Việc tham gia các FTA là một trong những chiến lược quan trọng của Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục đàm phán và ký kết thêm nhiều FTA với các đối tác trên toàn thế giới để mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu hỏi liên quan