Những quy định về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu?

Những quy định về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

1. Quy định về phương tiện vận tải

 • Hàng hóa xuất nhập khẩu có thể được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải khác nhau, bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không hoặc kết hợp các phương tiện này.
 • Phương tiện vận tải phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng theo quy định của pháp luật.
 • Người vận tải phải có giấy phép vận tải hợp lệ và phải thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về hàng hóa

 • Hàng hóa xuất nhập khẩu phải được đóng gói và dán nhãn theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa phải được kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi xuất nhập khẩu.
 • Hàng hóa cấm xuất nhập khẩu hoặc hạn chế xuất nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quy trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Người xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa sau khi làm thủ tục hải quan sẽ được đưa đến kho hoặc cảng để xếp dỡ.
 • Người vận tải sẽ thực hiện vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao nhận theo hợp đồng đã ký kết với người xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
 • Sau khi nhận được hàng hóa, người nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

4. Các loại hình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Vận tải đường bộ: Là hình thức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe container hoặc các phương tiện cơ giới khác. Vận chuyển đường bộ chủ yếu thực hiện trên các tuyến đường bộ, quốc lộ, xa lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ, đường vào các cảng, sân bay, ga tàu hỏa, bến xe.
 • Vận tải đường sắt: Là hình thức vận tải hàng hóa bằng tàu hỏa. Vận chuyển đường sắt chủ yếu thực hiện trên các tuyến đường sắt, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt ngoại thành.
 • Vận tải đường thủy: Là hình thức vận tải hàng hóa bằng tàu thủy, tàu thuyền, sà lan, phà, bè hoặc các phương tiện thủy khác. Vận tải đường thủy chủ yếu thực hiện trên các tuyến đường thủy, sông, hồ, kênh rạch, biển, đại dương.
 • Vận tải đường hàng không: Là hình thức vận tải hàng hóa bằng máy bay. Vận tải đường hàng không chủ yếu thực hiện trên các tuyến đường hàng không, đường bay nội địa, đường bay quốc tế.

5. Các bên tham gia vào hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Người xuất khẩu: Là người bán hàng hóa ra nước ngoài.
 • Người nhập khẩu: Là người mua hàng hóa từ nước ngoài.
 • Người vận tải: Là người thực hiện vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất khẩu đến nơi nhập khẩu.
 • Nhà xuất nhập khẩu: Là người làm thủ tục hải quan và các thủ tục khác liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Ngân hàng: Là tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Bảo hiểm: Là tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận tải.

Ngoài những thông tin trên, còn một số thông tin liên quan đến quy định về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

 • Các loại hợp đồng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Hợp đồng vận tải đường bộ
  • Hợp đồng vận tải đường sắt
  • Hợp đồng vận tải đường thủy
  • Hợp đồng vận tải đường hàng không
 • Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Tên và địa chỉ của người vận tải và người nhận hàng
  • Mô tả hàng hóa
  • Số lượng, khối lượng và kích thước hàng hóa
  • Địa điểm giao nhận hàng hóa
  • Thời gian giao nhận hàng hóa
  • Cước vận chuyển và các chi phí khác
  • Trách nhiệm của người vận tải và người nhận hàng
  • Thủ tục giải quyết khiếu nại
 • Thanh toán trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng chuyển khoản
  • Thanh toán bằng séc
  • Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  • Thanh toán bằng thư tín dụng
 • Bảo hiểm vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển
  • Bảo hiểm trách nhiệm của người vận tải
 • Các cơ quan quản lý hoạt động vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu:

  • Bộ Giao thông vận tải
  • Tổng cục Hải quan
  • Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
  • Cục Đường sắt Việt Nam
  • Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
  • Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
  • Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
  • Tổng công ty Cảng Hải Phòng
Câu hỏi liên quan