Các quy định pháp luật về thiết bị y tế huê lợi

Các quy định pháp luật về thiết bị y tế huê lợi

1. Luật Trang thiết bị y tế

 • Luật Trang thiết bị y tế số 105/2016/QH13 quy định các quy định chung về trang thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị y tế huê lợi.

 • Luật này quy định rằng thiết bị y tế huê lợi là thiết bị y tế được sử dụng để phục vụ cho mục đích tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, phục hồi chức năng, hỗ trợ điều trị bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

 • Luật này cũng quy định rằng thiết bị y tế huê lợi phải được sản xuất, nhập khẩu và phân phối theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nghị định hướng dẫn Luật Trang thiết bị y tế

 • Nghị định số 114/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trang thiết bị y tế, trong đó có các điều khoản liên quan đến thiết bị y tế huê lợi.

 • Nghị định này quy định rằng thiết bị y tế huê lợi bao gồm các loại thiết bị sau:

(i) Thiết bị phục hồi chức năng;

(ii) Thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà;

(iii) Thiết bị dụng cụ cá nhân sử dụng trong y tế;

(iv) Thực phẩm chức năng;

(v) Đồ chơi trẻ em có mục đích sử dụng trong y tế;

(vi) Thiết bị thẩm mỹ y tế;

(vii) Thiết bị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp khác.

 • Nghị định này cũng quy định rằng thiết bị y tế huê lợi phải được sản xuất, nhập khẩu và phân phối theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông tư hướng dẫn về quản lý thiết bị y tế huê lợi

 • Thông tư số 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về quản lý thiết bị y tế huê lợi.

 • Thông tư này quy định các quy định cụ thể về sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng thiết bị y tế huê lợi.

 • Theo Thông tư này, thiết bị y tế huê lợi phải được sản xuất, nhập khẩu và phân phối theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 • Thiết bị y tế huê lợi phải được lưu hành trên thị trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 • Người sử dụng thiết bị y tế huê lợi phải sử dụng đúng mục đích, đúng cách và tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Các văn bản khác

 • Ngoài các văn bản pháp luật nêu trên, còn có một số văn bản khác liên quan đến thiết bị y tế huê lợi, bao gồm:

 • Quy định về việc công bố, quảng cáo thiết bị y tế.

 • Quy định về việc thanh tra, kiểm tra thiết bị y tế.

 • Quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế.

5. Tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật

Việc tuân thủ các quy định pháp luật về thiết bị y tế huê lợi rất quan trọng để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các thiết bị này.

Việc tuân thủ các quy định pháp luật cũng giúp bảo vệ người sử dụng thiết bị y tế huê lợi khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định pháp luật còn giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế huê lợi.

Ngoài những thông tin đã trả lời trước đó, còn một số thông tin khác liên quan đến các quy định pháp luật về thiết bị y tế huê lợi, bao gồm:

 • Đăng ký thiết bị y tế huê lợi: Theo quy định của pháp luật, tất cả các loại thiết bị y tế huê lợi đều phải được đăng ký với Bộ Y tế trước khi được lưu hành trên thị trường. Thủ tục đăng ký thiết bị y tế huê lợi được quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.
 • Công bố chất lượng thiết bị y tế huê lợi: Sau khi được đăng ký với Bộ Y tế, các loại thiết bị y tế huê lợi phải được công bố chất lượng trước khi được lưu hành trên thị trường. Thủ tục công bố chất lượng thiết bị y tế huê lợi được quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.
 • Quảng cáo thiết bị y tế huê lợi: Việc quảng cáo thiết bị y tế huê lợi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo. Các quy định này được quy định tại Luật Quảng cáo số 18/2012/QH13 và Nghị định số 87/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thanh tra, kiểm tra thiết bị y tế huê lợi: Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền có quyền thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối và lưu hành thiết bị y tế huê lợi. Các quy định về thanh tra, kiểm tra thiết bị y tế huê lợi được quy định tại Nghị định số 114/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế huê lợi: Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế huê lợi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế huê lợi được quy định tại Nghị định số 114/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tuân thủ các quy định pháp luật nêu trên rất quan trọng để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các thiết bị y tế huê lợi, đồng thời bảo vệ người sử dụng khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Câu hỏi liên quan