0
(0 đánh giá)

Việt Nam, một quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thu hút nhiều người nước ngoài đến làm việc, du lịch và sinh sống. Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng quốc tế, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã triển khai dịch vụ "mở thẻ tín dụng cho người nước ngoài". Điều này không chỉ giúp họ tiện lợi trong việc thanh toán mà còn thể hiện sự linh hoạt và tiến bộ của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Để "mở thẻ tín dụng cho người nước ngoài", người đó cần có thời hạn cư trú tối thiểu 1 năm và thẻ không được vượt quá thời hạn cư trú. Mặc dù có một số hạn chế về thẻ nội địa, người nước ngoài vẫn có thể lựa chọn các loại thẻ quốc tế khác. Điều này phản ánh sự mở lời và hướng ra thế giới của thị trường tài chính Việt Nam.

Tìm hiểu thêm bài viết có liên quan: https://cungcap.net/phan-biet-the-ghi-no-va-the-tin-dung-uu-va-nhuoc-diem-cach-su-dung-hieu-qua