Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Mục đích xây dựng kênh Cung Cấp để các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh, nhà cung cấp các mặt hàng sản phẩm chất lượng, uy tín đăng ký tham gia và chia sẻ thông tin sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh đến mọi người biết đến. Nâng cao giá trị thương hiệu và tăng độ uy tín, tin cậy với khách hàng. 

II. Quy định chung

Thành viên tham gia bao gồm khách xem, thành viên đã đăng ký tài khoản, người đăng thông tin, ban quản lý. 

III. Quy trình hoạt động

1. Khách xem 

- Là người truy cập vào website và xem thông tin các thông tin sản phẩm, dịch vụ, các bài đăng hiện có trên website. Người xem không cần phải đăng ký tài khoản. 

- Người xem có thể liên hệ với người đăng nội dung nếu người đăng có hiển thị thông tin liên hệ. 

2. Thành viên

- Là người đã đăng ký tài khoản và đã được xác thực tài khoản, thông tin tên, địa chỉ email, số điện thoại chính xác và đầy đủ. 

- Thành viên có quyền đánh giá, bình luận và một số tính năng khác trên website. 

- Thành viên có quyền tham gia đóng góp, góp ý kiến xây dựng website. 

3. Người đăng tin 

- Là thành viên đã được xác thực và đăng ký tài khoản đăng tin. Người đăng tin ngoài việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tài khoản, người đăng tin cần phải cung cấp thêm thông tin giấy tờ chứng minh tài khoản như: CMND, số, ngày cấp và địa chỉ nơi ở. 

- Người đăng tin được quyền đăng tin lên website và cài đặt thông tin liên hệ để khách, các thành viên khác có thể liên hệ. 

- Người đăng tin được quyền kiểm soát các đánh giá, bình luận trên bài đăng của mình. 

- Được quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng website ngày càng lớn mạnh, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình tốt hơn.