Phân Biệt Thẻ Ghi Nợ và Thẻ Tín Dụng: Ưu và Nhược Điểm, Cách Sử Dụng Hiệu Quả
10 ngày trước 44

Thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng là hai loại thẻ thanh toán phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ sự khác biệt giữa chúng và cách sử dụng hiệu quả. Chúng tôi sẽ giúp bạn Phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng một cách đơn giản tại đây.

Theo tìm hiểu, thẻ ghi nợ là loại thẻ liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn. Khi bạn thanh toán bằng thẻ ghi nợ, số tiền sẽ được trừ ngay từ tài khoản. Do đó, bạn chỉ có thể chi tiêu trong phạm vi số dư có sẵn. Thẻ ghi nợ có ưu điểm là giúp bạn kiểm soát chi tiêu, tránh vay quá nhiều và tích lũy nợ. Tuy nhiên, thẻ ghi nợ cũng có nhược điểm là không cho phép bạn tận dụng được khoản tiền tín dụng của ngân hàng, cũng như không có nhiều ưu đãi và bảo hiểm như thẻ tín dụng.


Thẻ tín dụng là loại thẻ cho phép bạn vay mượn tiền từ ngân hàng để thanh toán. Khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, số tiền sẽ được tính vào hạn mức tín dụng của bạn. Bạn sẽ phải trả lại số tiền này cho ngân hàng trong kỳ hạn quy định, thường là 45 ngày. Nếu bạn trả đúng hạn, bạn sẽ không phải chịu lãi suất. Ngược lại, nếu bạn trả chậm hoặc chỉ trả tối thiểu, bạn sẽ phải chịu lãi suất cao. Thẻ tín dụng có ưu điểm là giúp bạn có thêm nguồn tiền để chi tiêu khi cần thiết, cũng như hưởng nhiều ưu đãi và bảo hiểm từ ngân hàng. Tuy nhiên, thẻ tín dụng cũng có nhược điểm là dễ khiến bạn chi tiêu quá khả năng và rơi vào bẫy nợ.

Tham khảo thêm bài viết sau: https://cungcap.net/luu-y-can-nam-ro-khi-thanh-toan-the-tin-dung-voi-internet-banking

Đáo Hạn Thẻ 365

Đáo Hạn Thẻ 365