Có khách hàng đã gọi điện đến trung tâm sang tên xe Việt Nam nhờ tưvấn về việc đổi lại giấy tờ đăng ký xe khi công ty thay đổi tên nhưsau: Công ty tôi có đứng tênmột chiếc xe Ô tô, hiên nay công ty đã đổi tên mới. Trên giấy tờ xe vẫn là têncông ty cũ, bây giờ muốn thay đổi lại tên công ty mới trên giấy tờ xe thìtôi phải đi đên nơi nào và cần những giấy tờ gì (Chỉ đổi tên công ty. Địachỉ và MST không đổi.)"

Có khách hàng đã gọi điện đến trung tâm sang tên xe Việt Nam nhờ tưvấn về việc đổi lại giấy tờ đăng ký xe khi công ty thay đổi tên như sau: Công ty tôi có đứng tên một chiếc xe Ôtô, hiên nay công ty đã đổi tên mới. Trên giấy tờ xe vẫn là tên công ty cũ, bâygiờ muốn thay đổi lại tên công ty mới trên giấy tờ xe thì tôi phải đi đênnơi nào và cần những giấy tờ gì (Chỉ đổi tên công ty. Địa chỉ và MST khôngđổi.)"

Số điện thoại: 024 66 869 808 - 0936 890 886 – 0988 936 449

Địa chỉ: 335 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Website: sangtenxe.com.vn