Ở Hà Nội

Ở Hà Nội

Danh mục: sach vpp qua tang

Nhà cung cấp: shopee

Mã sản phẩm: 316688798

Giá bán: 79,000đ

Giá khuyến mãi: 59,250đ

Link: https://shopee.vn/%E1%BB%9E-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-i.2921062.316688798

Image url: http://cf.shopee.vn/file/ea02e19c0337c7434487c67e170ab5cf

Ở Hà Nội “Hà Nội đối với tớ là gì nhỉ? Trước đây, Hà Nội đối với tớ chỉ là trạm dừng chân tức thời trước khi bước lên những chuyến bay không ngừng nghỉ. Nhưng bây giờ tớ quay về với Hà Nội, gặp cậu. Thành ra cậu lại trở thành Hà Nội của tớ. Bởi vì tớ...

Tới nhà cung cấp

Sản phẩm liên quan được tìm thấy