GOMME XANTHANE AROMA - ZONE ( FRANCE )

GOMME XANTHANE AROMA - ZONE ( FRANCE )

Danh mục: suc khoe

Nhà cung cấp: shopee

Mã sản phẩm: 104159537

Giá bán: 150,000đ

Link: https://shopee.vn/GOMME-XANTHANE-AROMA---ZONE---FRANCE---i.1545389.104159537

Image url: http://cf.shopee.vn/file/9fec9454ab58ed317fc19b499484133b

100% tự nhiên.Gel tự nhiên này cho phép gel lỏng hoàn toàn trong suốt đẹp. Ở liều lượng thấp (0,2-0,3%) xanthan gum được sử dụng để tăng sự ổn định của nhũ tương. Nó sẽ mang lại một chuẩn bị trượt tốt trong khi tăng nhẹ độ nhớt. Trong tự nhiên, Xanth...

Tới nhà cung cấp