THÁP HÀ NỘI

THÁP HÀ NỘI

Danh mục: me va be

Nhà cung cấp: shopee

Mã sản phẩm: 103103155

Giá bán: 95,000đ

Giá khuyến mãi: 49,000đ

Link: https://shopee.vn/TH%C3%81P-H%C3%80-N%E1%BB%98I-i.4657679.103103155

Image url: http://cf.shopee.vn/file/1bd0b56d585eb76928e5f989be1a8bc0

Chất liệu gỗ đẹp ========= Trò chơi trí tuệ của An nam Trò chơi được đem về từ Bắc Kì Luật chơi và cách chơi trò THÁP HÀ NỘI Đế đặt nằm ngang; các cột thẳng đứng. Các đĩa đặt theo thứ tự từ lớn đến nhỏ từ thấp lên cao; tạo nên một Tòa tháp. Trò chơi...

Tới nhà cung cấp

Sản phẩm liên quan được tìm thấy