Redirect 301 và cấu trúc URL thân thiện với SEO

4 tháng trước   40 lượt xem
0
(0 đánh giá)

Redirect 301 là một công cụ SEO quan trọng được sử dụng để hướng dẫn khách truy cập và trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm đến phiên bản chính xác của các trang trên trang web. Đó là một mã trạng thái HTTP, trong đó một URL được chuyển hướng đến một địa chỉ khác và thường được sử dụng khi một trang web được di chuyển hoặc tên miền của nó đã thay đổi.


Redirect 301 cho các công cụ tìm kiếm biết rằng trang web đã được di chuyển vĩnh viễn. Nó chỉ định URL của trang mới cho địa chỉ cũ, nghĩa là tất cả lưu lượng truy cập tìm kiếm và quyền hạn có được từ trang cũ sẽ chuyển hướng đến địa chỉ mới. Đây là một cách tuyệt vời để duy trì thứ hạng trang và thứ hạng SEO.


Khi sử dụng Redirect 301, điều quan trọng là URL gốc được cung cấp đúng trang để tham khảo. Nếu nó không chính xác, khách truy cập có thể gặp thông báo lỗi hoặc được chuyển hướng đến một trang không chính xác. Điều này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng SEO của trang web.


Hai trong số những cách hiệu quả nhất để thiết lập Redirect 301 là sử dụng .htaccess hoặc cấu hình nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ có phương pháp riêng để thiết lập chuyển hướng, vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm tra tài liệu hướng dẫn của họ.


Redirect 301 đặc biệt quan trọng đối với các trang web thường xuyên thay đổi nội dung. Bằng cách sử dụng quy trình này, chủ sở hữu trang web có thể đảm bảo rằng độc giả của họ vẫn được chuyển đến đúng trang ngay cả khi họ nhập URL gốc. Nó cũng cần thiết nếu một trang web có các trang không còn tồn tại, vì nó sẽ ngăn khách truy cập thấy trang lỗi 404.


Nhìn chung, Redirect 301 là một công cụ quan trọng để chủ sở hữu trang web sử dụng để đảm bảo người dùng có thể tìm thấy nội dung phù hợp một cách nhanh chóng. Nó cũng giúp duy trì thứ hạng SEO bằng cách duy trì thẩm quyền của trang trên nhiều phiên bản của trang. 301 Redirect