0
(0 đánh giá)

Screaming Frog là một ứng dụng sáng tạo và thiết yếu dành cho quản trị viên web đang tìm cách thu thập dữ liệu và tối ưu hóa trang web của họ. Đó là trình thu thập dữ liệu web tự động tìm nạp siêu dữ liệu trang & hình ảnh, liên kết nội bộ, thông tin liên kết bên ngoài, tiêu đề trang, tiêu đề bảo mật, rô-bốt meta, v.v. từ một URL nhất định hoặc danh sách các URL.


Screaming Frog là một công cụ đa năng và mạnh mẽ hỗ trợ quản trị viên web theo nhiều cách. Nó cho phép thu thập một trang web, thu thập danh sách tất cả các liên kết nội bộ và nội dung trang trong cấu trúc trang của trang web. Điều này giúp quản trị viên web dễ dàng xác định các trang, liên kết và tiêu đề bị hỏng hoặc lỗi thời trong cấu trúc trang web của họ. Điều này mang lại sự tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trực tuyến, vì tiêu đề trang, thẻ alt, mô tả meta và chuyển hướng đều có thể được xác định và cập nhật tương ứng. Ngoài ra, Screaming Frog cũng cho phép quản trị viên web xuất dữ liệu được thu thập để kiểm tra thêm một cách có tổ chức và tự động.


Ứng dụng này cũng hữu ích cho nhiều tác vụ chẩn đoán, chẳng hạn như kiểm tra liên kết và xác định nội dung trùng lặp. Nó có thể được sử dụng để xác định các ký tự gây ra sự cố với mã hóa hoặc có thể được sử dụng để tìm hiểu xem một trang có trả về mã trạng thái HTTP sai hay không. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các quản trị viên web đang xử lý các tình huống mã hóa trang web phức tạp.


Nhìn chung, Screaming Frog là một công cụ cực kỳ hữu ích dành cho các quản trị viên web đang tìm cách tối đa hóa hiệu quả và khả năng hiển thị trang web của họ trong bảng xếp hạng của công cụ tìm kiếm. Nó đi kèm với nhiều tính năng mạnh mẽ khiến nó trở thành một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nào.