Địa chỉ mà bạn đang truy cập https://cungcap.net/sharer?url=https%3A%2F%2Fcungcap.net%2Fsites%2Fglosbe.com%2F94469%2Fcong-trinh-xay-dung-vietnamese-english-dictionary-glosbe có thể đã bị xóa hoặc di chuyển đi nơi khác

Cung Cấp