Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới - 10hay.com
https://10hay.com/top-list/top-10-quoc-gia-dong-dan-nhat-gioi.html
2019-04-17 04:40:10 276
2. Ấn Độ Ấn Độ. Quốc gia có dân số đứng thứ hai trên thế giới là Ấn Độ với tổng số dân khoảng 1,2 tỷ người. Theo nhiều dự bào của các chuyên gia, trong tương lai, Ấn Độ sẽ là nước có dân số đông nhất thế giới vượt qua cả Trung Quốc vì tốc độ tăng dân số khá nhanh ở đất nước này trong ...