Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực ...
https://123doc.org/document/1290-tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-sinh-hoc.htm
2019-11-27 05:15:06 135
Tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học . TECHNOLOGY IN ENGLISH (NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2009. bài khóa giới thiệu bức