Việc Làm Online Tại Nhà Đánh máy 25k/Giờ (Toàn Quốc)
https://24htimviec.com/tim-viec-lam.php/1540707459/viec-lam-online-tai-nha-danh-may-25k-gio-toan-quoc.html
2019-04-13 19:08:10 255
- Máy tính, laptop ( hoặc ) Ipad và ĐT di động hệ điều hành Androi có kết nối internet (Máy tại nhà hay máy tại cơ quan bạn đang làm đều được). - Biết sử dụng máy tính cơ bản. - Nhập dữ liệu chính xác, phân biệt rõ chữ hoa và chữ thường.