Mẫu đơn xin thị thực (VISA) Pháp loại C (Schengen) ngắn hạn
https://achau.net/mau-don-xin-thi-thuc-visa-phap-loai-c-schengen-ngan-han
2019-04-17 16:02:13 152
Mẫu đơn xin thị thực (VISA) Pháp loại C (Schengen) ngắn hạn. Tôi đang muốn làm thủ tục xin visa Pháp du lịch tự túc và muốn mình tự làm luôn vì cũng có chút điều kiện và từng đi nhiều nước.