Marketing Mix là gì? Và cách xây dựng chiến lược Marketing Mix ...
https://adsplus.vn/blog/marketing-mix-la-gi-va-cach-xay-dung-chien-luoc-marketing-mix-hieu-qua/
2019-05-08 07:36:10 128
20 Tháng Bảy 2018 ... Đại diện cho các địa điểm mà một sản phẩm có thể được mua thường được ... Do đó, việc xây dựng chiến lược Marketing mix đòi hỏi những nhà Marketer có ... Sản phẩm/dịch vụ, chữ P thứ nhất trong xây dựng chiến lược ...