Kinh Đô ra mắt MV "Trung Thu của Bố" - Tết Trung Thu đậm tình cha ...
https://advertisingvietnam.com/2017/08/kinh-ra-mat-mv-trung-thu-cua-bo/
2019-04-27 22:08:15 88
4 Tháng Tám 2017 ... Dưới đây là 2 quảng cáo mình thật sự ấn tượng dịp Tết Trung Thu mà Kinh Đô đã làm năm 2013 – 2015. Mô tuýp trong thời gian này là sự sum ...