Công thức làm nên một video quảng cáo hiệu quả trên Facebook ...
https://adx.appota.com/blogs/cong-thuc-lam-nen-mot-quang-cao-video-hieu-qua-tren-facebook/
2019-04-27 06:24:03 92
Trong năm 2017, quảng cáo video (video ads) nổi lên như một hiện tượng của ngành quảng cáo di động nói riêng và quảng cáo số nói chung. Gần như tất cả ...