8 cuốn sách kinh điển về tài chính mà nhà đầu tư nào cũng nên đọc
https://alphabooks.vn/8-cuon-sach-kinh-dien-ve-tai-chinh-ma-nha-dau-tu-nao-cung-nen-doc
2019-05-01 16:26:08 239
12 Tháng Chín 2018 ... 8 cuốn sách kinh điển về tài chính mà nhà đầu tư nào cũng nên đọc ... hay thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư để theo đuổi những công ty ...