[TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU] – Thuật Ngữ ...
https://antoree.com/vi/blog/tieng-anh-chuyen-nganh-xuat-nhap-khau-thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-logictics-1077
2019-05-03 17:02:06 181
Sau đây là những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Logictics trong lĩnh vực ... (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm ... Customs declaration form: tờ khai hải quan ... F.a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu ...