Khóa học quản lý tài chính cá nhân | học viện apt
https://apt.edu.vn/course/khoa-hoc-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan/
2019-04-15 15:04:11 174
Khóa học Quản lý tài chính cá nhân – Công thức cho sự thịnh vượng tài chính với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Phan Anh Quốc – Chuyên viên tài chính sẽ giúp bạn tư duy sâu hơn về tài chính cá nhân, biết cách chi tiêu sao cho hợp lý, thông minh; cách làm thế nào để ...