"Mảng tối" bên trong Google, nơi làm việc lý tưởng nhất thế giới
http://aptech.fpt.edu.vn/chitiet.php?id=4745
2019-04-25 12:00:14 77
... đã cho thấy môi trường làm việc tại Google không phải chỉ "toàn màu hồng". ... như những nguồn tin riêng của trang báo này, môi trường làm việc ở Google ...