Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (tái bản lần thứ nhất ...
https://archive.org/details/gtr.taichinhdoanhnghiep
2020-07-14 20:00:05 51
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung) by Tiến sĩ Lưu Thị Hương biên soạn; Tiến sĩ Lưu Thị Hương, Tiến sĩ Vũ Duy Hào, Tiến sĩ Phạm Quang Trung, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Tiến sĩ Đàm Văn Huệ, Thạc sĩ Trần Đăng Khâm, Thạc sĩ Nguyễn Quang Ninh - Nguyễn Đức Hiển (Khoa ...