Tiếng anh chuyên ngành máy may công nghiệp - AROMA Tiếng ...
http://aroma.vn/tieng-anh-chuyen-nganh-may-may-cong-nghiep/
2019-05-04 19:06:02 199
Thực tế đã cho thấy rằng Dệt May là ngành có năng lực cạnh tranh cao trong ... việc tiếng Anh chuyên ngành máy ... Máy may dây cao su.