Ngành luật quốc tế là gì? Ngành Quản trị - luật là gì? - AUM Việt Nam
http://aum.edu.vn/hoi-dap/nganh-luat-quoc-te-la-gi-nganh-quan-tri-luat-la-gi.html
2019-04-16 15:12:09 252
Ngành luật hình sự là gì? Ngành luật kinh doanh là gì? ... Ngành luật quốc tế đào tạo 3 khối kiến thức cơ bản là: Khối kiến thức về lĩnh vực Công pháp quốc tế; ...