Công nghệ thực phẩm ngành học của tương lai - AUM Việt Nam
http://aum.edu.vn/tin-tuc/cong-nghe-thuc-pham-nganh-hoc-cua-tuong-lai.html
2019-04-22 20:50:09 157
Công nghệ thực phẩm là ngành được xếp thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025.Công nghệ thực phẩm là gì? xem ...