Thông tin chi tiết thủ tục xin visa du học Nhật từ A đến Z
https://avt.edu.vn/nhat-ban/thong-tin-nhat/thu-tuc-xin-visa-du-hoc-nhat.html
2019-04-19 06:02:14 51
Thủ tục xin visa đi du học Nhật Bản trên được áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Nộp hồ sơ xin visa tại đâu. Nộp hồ sơ là một trong những bước để hoàn thành thủ tục xin visa du học Nhật Bản.