Bài 20. Nước có những tính chất gì? - Khoa học 4 - Bùi Thị Bích Hà ...
https://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/11246451
2019-04-28 10:10:19 158
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG KÍNH ... Môn Khoa học : Lớp 4 ... Học thuộc lòng ghi nhớ trong sách giáo khoa.