Cho vay chứng minh tài chính HDBANK - bankervn.com
https://bankervn.com/chung-minh-tai-chinh-hdbank/
2019-04-18 06:28:08 114
Một trong những vướng mắc khi đi du học, du lịch nước ngoài là việc chứng minh tài chính. Thấu hiểu điều này, HDBank ra mắt dịch vụ cho vay chứng minh tài chính để đi du lịch, du học, thăm thân, công tác và khám chữa bệnh nước ngoài...