.: VGP News :. | Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu...
https://baochinhphu.vn/Thoi-su/Day-nhanh-tien-do-trien-khai-Du-an-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu/398337.vgp
2020-07-14 19:40:04 38
(Chinhphu.vn) - Chiều 17/6, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả 3 tháng thực hiện triển khai dự án; chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.