Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: Ngày càng được quan ...
http://baodaknong.org.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ngay-cang-duoc-quan-tam-chu-trong-28008.html
2019-04-21 14:52:23 238
13 Tháng Mười Một 2013 ... Khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những cơ sở đảm bảo ... xây dựng tiềm lực cho KH&CN và đạt được nhiều kết quả nhất định.