Vi phạm giao dịch cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - DVO - Báo...
https://baodatviet.vn/bat-dong-san/tu-van-dau-tu/vi-pham-giao-dich-co-phieu-tap-doan-xay-dung-hoa-binh-3385526/
2019-09-11 15:55:10 51
Vi phạm giao dịch cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tư vấn đầu tư) - Bà Kim Thoa - chị gái Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thừa nhận mua 4.000 cổ phiếu HBC không báo cáo theo quy định.