6 thách thức với tài chính công Việt Nam | Tài chính | Báo Đấu thầu
http://baodauthau.vn/tai-chinh/6-thach-thuc-voi-tai-chinh-cong-viet-nam-79412.html
2019-05-04 15:32:07 171
20 Tháng Chín 2018 ... ... là những thách thức chính của nền tài chính công Việt Nam được Thứ ... Nợ công là thách thức thứ tư với tỷ lệ nợ công hiện ở mức khoảng ...