EVN Finance và nỗi buồn của các cổ đông nhỏ lẻ | Tài chính | Báo ...
http://baodauthau.vn/tai-chinh/evn-finance-va-noi-buon-cua-cac-co-dong-nho-le-83743.html
2019-05-05 10:10:03 245
5 Tháng Mười Một 2018 ... ... giá cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) ... chậm trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 6%) và những bước chuẩn bị cho ...