Thép Việt Ý: Gánh nặng đè vai dàn tướng mới - Baodautu.vn
https://baodautu.vn/thep-viet-y-ganh-nang-de-vai-dan-tuong-moi-d86908.html
2019-04-15 17:08:12 138
28 Tháng Tám 2018 ... Dàn “tướng lãnh” mới gồm phần lớn nhân sự ngoại tại Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS, sàn HOSE) có thể sẽ tạo một làn gió mới. Nhưng ...