NHỮNG ĐIỀU LẠ Ở DI CHÚC CỦA BÁC HỒ - Báo Hà Tĩnh
https://baohatinh.vn/chinh-tri/nhung-dieu-la-o-di-chuc-cua-bac-ho/56144.htm
2019-04-15 10:12:09 280
Kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5-2011) NHỮNG ĐIỀU LẠ Ở DI CHÚC CỦA BÁC HỒ. Đã có nhiều người nghiên cứu, nhiều bài viết về tác phẩm “Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” trong hơn 40 năm qua, kể từ ngày bản Di chúc được Tổng bí thư Lê Duẩn công bố tại Lễ tang của Người, tháng 9-1969.