Nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Báo Đời...
https://baomoi.com/nguon-goc-va-y-nghia-lich-su-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3/c/25102639.epi
2019-04-16 13:14:12 97
Nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New ...