Viện Khoa học Tài nguyên nước: Tập trung nghiên cứu 'mũi nhọn ...
https://baomoi.com/vien-khoa-hoc-tai-nguyen-nuoc-tap-trung-nghien-cuu-mui-nhon-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc/c/29306678.epi
2019-04-29 22:12:03 51
10 Tháng Giêng 2019 ... ... xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chất lượng ... Góp ý cho Viện Khoa học tài nguyên nước, phần lớn các đại biểu ...