Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) tiếp tục có biến động về nhân sự cấp ...
https://baomoi.com/thiet-bi-y-te-viet-nhat-jvc-tiep-tuc-co-bien-dong-ve-nhan-su-cap-cao/c/28304495.epi
2019-05-08 07:44:05 92
25 Tháng Mười 2018 ... CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – sàn HOSE) vừa thông báo về việc ... Công ty đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Ngô ...