Bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em khỏi các hình thức phân ...
https://baomoi.com/bao-dam-quyen-duoc-bao-ve-cua-tre-em-khoi-cac-hinh-thuc-phan-biet-doi-xu/c/28500716.epi
2019-05-13 11:36:03 106
8 Tháng Mười Một 2018 ... Ngày 7/11, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững ...